HTTPS-i akronüümid

HTTPS

HTTPS on akronüüm Hüperteksti edastusprotokoll (turvaline).

Hüperteksti edastusprotokolli laiendus. Seda kasutatakse turvaliseks suhtluseks arvutivõrgu kaudu ja seda kasutatakse laialdaselt Internetis. HTTPS-is krüpteeritakse sideprotokoll transpordikihi turvalisuse või varasemalt Secure Sockets Layeri abil.