ROTI Akronüümid

ROTI

ROTI on akronüüm Tehnoloogiainvesteeringute tasuvus.

Sarnaselt investeeringutasuvusele (ROI) on see aeg, mis kulub tehnoloogiasse või tarkvaralitsentsi tehtavate investeeringute jaoks, et tagastada selle rakendamiseks kuluv tulu. Näide: sellesse platvormi investeerimisel on keskmise kliendi jaoks 7-kuuline ROTI. Seda saab mõõta ka saavutatud tulude kasvu protsendina