RSS Akronüümid

RSS

RSS on akronüüm Really Simple Syndication.

An XML märgistuse spetsifikatsioon sisu sündikeerimiseks ja jagamiseks. annab turundajatele ja kirjastajatele võimaluse oma sisu automaatselt edastada ja sündikaatseerida. Tellijad saavad uue sisu avaldamisel automaatselt värskendusi.