SMB akronüümid

SMB

SMB on akronüüm Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted.

Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted on kindla suurusega organisatsioonid, mis on kas töötajate arvu või aastase tuluga. Töötajate arvu järgi mõõdetuna on väikeettevõtted alla 100 töötajaga ettevõtted ja keskmise suurusega ettevõtted 100–999 töötajaga organisatsioonid. Kui mõõdetakse alternatiivselt aastatulu järgi, on need organisatsioonid, mille aastatulu on alla 50 miljoni dollari, ja keskmise suurusega organisatsioonid või organisatsioonid, mis teenivad rohkem kui 50 miljonit dollarit, kuid alla 1 miljardi dollari. Lühendit SME kasutatakse väljaspool Ameerika Ühendriike.