TCPA akronüümid

TCPA

TCPA on akronüüm Telefoni tarbijakaitseseadus.

See Ameerika Ühendriikide määrus võeti vastu 1991. aastal ja see piirab automaatsete valimissüsteemide, tehis- või eelsalvestatud kõneteadete, SMS-tekstisõnumite ja faksiaparaatide kasutamist. Samuti määrab see kindlaks mitmed tehnilised nõuded faksiaparaatidele, automaatvalijatele ja häälsõnumisüsteemidele – eeskätt koos sätetega, mis nõuavad sõnumis sisalduvat seadet kasutava üksuse identifitseerimist ja kontaktteavet.