Kuidas tehisintellektile teadlik lähenemine vähendab kallutatud andmekogumeid

Tehisintellektiga töötavad lahendused vajavad tõhusaks andmekogumeid. Ja nende andmekogumite loomine on täis süstemaatilisel tasandil kaudse kallutatuse probleemi. Kõik inimesed kannatavad eelarvamuste all (nii teadlikud kui ka teadvuseta). Eelarvamused võivad esineda mitmel kujul: geograafilised, keelelised, sotsiaalmajanduslikud, seksistlikud ja rassistlikud. Ja need süstemaatilised eelarvamused küpsetatakse andmeteks, mille tulemuseks võivad olla AI tooted, mis säilitavad ja suurendavad eelarvamusi. Organisatsioonid vajavad leevendamiseks tähelepanelikku lähenemist