Mida tähendab kontekstiturundus tegelikult?

Inimesena, kes on teinud karjääri sisust, suhtlusest ja jutustamisest, on mul südames eriline koht konteksti rollis. See, mida me suhtleme - olgu siis äri- või isiklikus elus -, muutub meie publikule asjakohaseks alles siis, kui nad saavad aru sõnumi kontekstist. Ilma kontekstita on tähendus kadunud. Ilma kontekstita on publik segaduses, miks te nendega suhtlete, mida nad peaksid ära võtma ja lõpuks, miks teie sõnum