Kas teie organisatsioon on valmis suuri andmeid kasutama?

Big Data on enamiku turundusorganisatsioonide jaoks pigem püüdlus kui tegelikkus. Laialdane konsensus suurandmete strateegilise väärtuse osas annab võimaluse arvukatele mutrite ja poltidega seotud tehnilistele probleemidele, mis on vajalikud andmeökosüsteemi ülesehitamiseks ja isikupärastatud suhtlemisel ellu teravate andmepõhiste teadmiste saamiseks. Organisatsiooni valmisolekut suurandmete võimendamiseks saate hinnata, analüüsides organisatsiooni võimalusi seitsmes põhivaldkonnas: strateegiline visioon on suurandmete aktsepteerimine kriitilise tähtsusega