Kuidas omandada digitaalne teisendamine mõjutajate suhetega

Teie kliendid muutuvad teadlikumaks, volitatumaks, nõudlikumaks, tähelepanelikumaks ja raskemini mõistetavaks. Mineviku taktikad ja mõõdikud ei ühti enam sellega, kuidas inimesed tänases digitaalses ja ühendatud maailmas otsuseid langetavad. Tehnoloogia juurutamisega saavad turundajad põhimõtteliselt mõjutada seda, kuidas kaubamärgid kliendi teekonda näevad. Tegelikult juhib ühine turukorraldus 34% digitaalsest transformatsioonist, samas kui ainult 19% on CTOde ja CIOde juht. Turundajate jaoks on see nihe a