Sotsiaalmeedia ja Myers Briggs

Kuigi me kõik oleme ühel või teisel moel ainulaadsed, arendas Carl Jung isiksusetüüpe, mille Myers Briggs hiljem täpseks hindamiseks välja töötati. Inimesi liigitatakse ekstravertideks või introvertideks, nad tunnetavad või tunnetavad, mõtlevad või tunnevad ning hindavad või tajuvad. CPP on astunud sammu edasi ja rakendanud seda sotsiaalmeedia platvormidele ja kasutajatele. Tulemuste esiletõstetud sündmused hõlmavad järgmist: Extravertid kasutavad palju tõenäolisemalt Facebooki kasutamist ja jagamist. Introverdid