Sotsiaalmeedia ja Myers Briggs

Kuigi me kõik oleme ühel või teisel moel ainulaadsed, arendas Carl Jung isiksusetüüpe, mille Myers Briggs hiljem täpseks hindamiseks välja töötati. Inimesi liigitatakse ekstravertideks või introvertideks, nad tunnetavad või tunnetavad, mõtlevad või tunnevad ning hindavad või tajuvad. CPP on astunud sammu edasi ja rakendanud seda sotsiaalmeedia platvormidele ja kasutajatele. Tulemuste esiletõstetud sündmused hõlmavad järgmist: Extravertid kasutavad palju tõenäolisemalt Facebooki kasutamist ja jagamist. Introverdid

Millist tööd vajab teie klient teie toote või teenuse sooritamiseks?

Osalesin eile suurepärasel üritusel nimega Innovation Summit, mille korraldas Indys asuv TechPoint. Harvardi ülikooli esineja, professor ja autor Clayton Christensen rääkis häirivast innovatsioonist ja tegi märkimisväärset tööd. Üks punktidest, mille ta oma ettekande hilisema osa poole pööras, oli välja selgitada, millise töö jaoks teie klient teie toodet või teenust vajab. Ta tõi näite piimakokteilist ja kuidas, läbi