Uuring: kuidas teie sisu tootlikkus on võrreldav?

Rundown alustab käimasolevat turu-uuringute uuringut sisu tootmise metoodikate kohta. Ehkki sisuturunduse kui terviku kohta on palju avalikult kättesaadavaid uuringuid, on sisuprofessionaalide jaoks väga vähe konkreetset teavet, mida kasutada oma tegeliku tootmise metoodika, protsesside, personali ressursside, rollide ja vastutuse ning tehnoloogia aluseks. Rundown avaldab nendele olulistele andmetele kriitilisi värskendusi kogu aasta vältel. Rundown on loonud lühikese küsitluse sisuprofessionaalidele aastal