4 strateegiat uute külastajate tagasipöördumiseks

Meil on sisutööstuses tohutu probleem. Praktiliselt iga üksik ressurss, mida ma sisuturundusest lugesin, on seotud uute külastajate hankimise, uute sihtrühmadeni jõudmise ja tekkivatesse meediakanalitesse investeerimisega. Need on kõik omandamisstrateegiad. Klientide omandamine on kõige aeglasem, raskem ja kulukam viis tulu suurendamiseks, olenemata tööstusharust või tooteliigist. Miks see asjaolu sisuturundusstrateegiates kaotsi läheb? See on umbes 50% lihtsam