Tagasiside kohandamine ja sellele reageerimine ajab sisuturunduse tulemusi

See, kui kiiresti ja tõhusalt turundajad reageerivad ja kohanevad pideva tarbijate tagasisidega, on muutunud brändi toimivuse uueks määravaks teguriks. 90% küsitletud 150 bränditurundajast on erakordse kliendikogemuse pakkumisel oluline, kui mitte kriitiline, reageerimisvõime - või võime hankida tagasisidet, eelistusi ja vajadusi ning neile kiiresti reageerida. Ainult 16 protsenti turundajatest tunneb, et nende organisatsioonid reageerivad tarbijale äärmiselt reageerivalt, jättes muutmata